Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BADEENDENRACE TILBURG

juni 2018, Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant

 1. De Badeendenrace is een loterij, verder te noemen Badeendenrace, en wordt georganiseerd door het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant.
 2. De Badeendenrace wordt georganiseerd om geld in te zamelen ten behoeve van het onder lid 1 genoemde Huis.
 3. Voor de Badeendenrace worden loten verkocht tegen een nominale waarde van € 5,- per lot. Loten kunnen alleen door meerderjarigen (18+) worden gekocht.
 4. Door het kopen van één of meerdere loten, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. Het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant bewaart en gebruikt het e-mailadres van de deelnemers voor zover die door de deelnemers worden opgegeven. Deze gegevens worden opgenomen in het deelnemersbestand van Badeendenrace 2019. De deelnemer geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden, waaronder promotionele doeleinden in het kader van de Badeendenrace nu en in de toekomst.
 6. E-mailadressen kunnen worden gebruikt door prijzensponsoren om prijswinnaars er van op de hoogte te stellen dat zij een prijs hebben gewonnen.
 7. Het aantal te verkopen loten bedraagt maximaal 15.000 stuks. Alleen verkochte loten dingen mee naar prijzen. De loten zijn gekoppeld aan een Race eendnummer.
 8. De Badeendenrace is voor iedereen gratis toegankelijk.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor de Badeendenrace af te gelasten, dan wel te verplaatsen naar een andere datum, dan wel een later tijdstip, afhankelijk van technische-, organisatorische-, dan wel weersomstandigheden. Één en ander te beoordelen door de organisatie. Indien de Badeendenrace wordt afgelast zal deze worden omgezet in een loterij in aanwezigheid van een onafhankelijk notaris. De winnaars worden op dezelfde manier geïnformeerd als onder artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
 10. Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant bepaalt de wijze waarop de toeschouwers de wedstrijd kunnen volgen. Het is verboden om enig contact te maken met het water en/of eendjes gedurende de Badeendenrace.
 11. De eendjes worden op de wedstrijddag tegelijk en in willekeurige volgorde in het water geplaatst. De Badeendenrace bestaat uit 1 ronde.
 12. De Badeendenrace zal worden gehouden onder toezicht van een onafhankelijk notaris die de uitslag van de Badeendenrace zal bepalen. Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Enkel de eendjes die door de organisatie in het water worden geplaatst komen in aanmerking voor de prijs. De eendjes blijven eigendom van het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant.
 14. De prijzen vallen slechts op de lotnummers die corresponderen met een -winnend- Race eendnummer.
 15. De prijzen worden ter beschikking gesteld aan de winnaars met het winnende lot. Na de Badeendenrace zijn de winnende lotnummers terug te vinden op de website van het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant, Facebook en Tilburg.com. De prijzen die niet op de dag zelf worden geclaimd moeten binnen drie maanden (tot uiterlijk 1 november 2018) na de betreffende editie van de Badeendenrace geclaimd worden door overhandiging van het originele lot.
 16. Voor wat betreft de hoofdprijs, één jaar gratis C1 rijden, met inbegrip van onderhoud en service die beschikbaar is gesteld door Citroën Bertens geldt dat de kleur van de auto door Citroën Bertens wordt bepaald. De winnaar kan een afspraak maken met de dealer om de auto in ontvangst te nemen en moet een geldig legitimatiebewijs, Nederlands rijbewijs en verzekeringsdocument overleggen bij de ingebruikname van de ter beschikking gestelde auto.
 17. De winnaar dient zelf voor een geldig verzekeringsbewijs te zorgen.
 18. Uitreiking van de prijzen zal voor zover mogelijk na de finale plaatsvinden of op een door de organisatie nader te bepalen wijze, tijd en locatie. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de prijzen. Na 1 november 2019 vervalt het recht op de prijs
 19. Prijzen worden alleen uitgereikt aan meerderjarigen (18+ jaar); legitimatie is verplicht.
 20. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.
 21. Door deelname aan de Badeendenrace geven de winnaars van deze race het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant toestemming om hun gegevens te publiceren via de media.
 22. In alle situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, alsmede bij geschillen, beslist het bestuur van het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant in overleg met de toezichthoudend notaris. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet betwist worden.
 23. De aansprakelijkheid van het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitbetaald.
 24. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant is uitgesloten.
 25. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisatie worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 26. Druk en typefouten voorbehouden.
Badeendenrace Tilburg parcour